Svart_linjeutantext_mobil

Design för dig och din trädgård

När vi designar en trädgård är det två saker som är viktiga för oss. Först vill vi gärna lära känna de som skall bo och vistas på platsen. En trädgård skall vara personlig, då trivs man bäst. Men framför allt är det viktigt att ta hänsyn till platsens förutsättningar i valet av växter och material. Det gäller att plantera rätt växt på rätt plats om den skall utvecklas väl och bli precis så vacker som den kan bli.

Till sist...
För att skapa en trädgård som är känns harmonisk, vacker och funktionell är det bra med en plan. Den kan vi hjälpa dig med. Men, Rom byggdes inte på en dag. Du behöver inte realisera allt på en gång. Har du en plan till hands kan du i etapper bygga upp trädgårdens golv, väggar och tak och med tiden skapa den helhet du drömmer om.

Designprocessen » steg för steg

Vi har delat in våra designtjänster i olika steg som ni kan välja mellan beroende på vad ert projekt kräver.
Stegen riktar sig till trädgårdsdesign av en hel trädgård. Se nedan.

Vill du ha hjälp med att enbart komponera en enskild rabatt eller delar av din trädgård så gör vi även det.

Kontakta oss för prisuppgifter.

Steg 1 » Hembesök och trädgårdsskiss

Vi inleder med ett hembesök då vi gör en behovsanalys, går igenom vilka funktioner och känsla ni vill att trädgården ska ha. Hur era önskemål ser ut kring färg, form och vilken stil ni gillar. Vilka ekonomiska ramar ni har och om det finns någon tidsplan för projektet.
Därefter utformar vi en skalenlig skissritning som innefattar trädgårdens olika delar som rabatter, gångar och sittytor. Slutligen presenterar vi förslaget för er, digitalt eller i pappersform.

OBS! Som skissunderlag är det bra om ni har en skalenlig ritning/tomtkarta.

Steg 2 » Trädgårdsritning med växt- och materialval

Vidare i steg 2 komplettera vi den skalenliga trädgårdsritningen med val av växter och markbeläggning. Utifrån läge och jordmån gör vi en utförlig växtlista med växtnamn, antal växter och val av placering. En MOOD-board över växterna medföljer för respektive rabatt, vilket ger dig som kund en bättre uppfattning om hur komponering av växter, färg- och formspråk kommer att se ut. Beskrivning av eventuella grusytor, sten- och plattsättningar osv. framstår även på ritningen.

Steg 3 » Offert med tidsplan

Vid önskemål tar vi fram en offert med beräkning av material, växter och anläggning. Vi utformar en tidsplan för projektets arbetsgång, samt arbetskostnad.

Att fundera på inför hembesök
 

» Som skissunderlag är det bra om ni har en skalenlig ritning/tomtkarta till hands vid vårt möte.

» Sök gärna på nätet efter referensbilder som visar hur du ser din trädgård framför dig.

» Fundera på vilka färger du tycker om.

» Vilken stil tilltalar dig? Vill du att din trädgård skall kännas avskalad, lummig, romantisk, naturnära, vildvuxen osv. Försök sätta ord på din vision.

» Hur mycket pengar är du beredd att lägga på din trädgård? Fundera gärna på en budget så blir det enklare för oss att göra ett rimligt förslag.

» Vilka funktioner vill du att det ska finnas i din trädgård? Sittplatser, sandlåda, utekök, lekyta, odling, växtehus osv.

» Fundera kring om du/ni vill ha ätbara saker i trädgården. Bär, frukt, eller kanske ett köksland.